Mushroom Space

 Suillus grevillei

Suillus grevillei
Lehtikuusentatti
Lärksopp
Larch Bolete
Sárgagyürüs fenyõtinóru
Photo 2003 © Seppo Kytoharju, Finland
www.velutipes.com/index