www.velutipes.com
Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides
.


Haperonvieras

Stoftkremling

Powdery Piggyback

Porzó élősdigomba

Tolmav parasiitlehik

Астерофора дождевиковая


Direct link to this page:
http://www.velutipes.com/natural/asterophora_lycoperdoides.htm

Special thanks | PP & MM
Homepage of | Created by | All photos ©
Seppo Kytöharju, Finland
Optimized to resolution 1920 x 1080
Modification 2016-10-17

www.velutipes.com


Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides tolmav parasiitlehik Stäubender Zwitterling haperonvieras stoftkremling Powdery Piggyback porzó élősdigomba poederzwamgast pūpēžu naksnene dulkančioli krenklė príživnica prášnicovitá rovetka pýchavkovitá